Terminens och studions sista klass hålls lördagen den 29:e maj.                                                                                                                        Ett stort tack till alla våra fantastiska elever som kommit genom åren 🙏
För info och inspiration om Iyengar Yoga se vår facebook sida https://www.facebook.com/abhyasayogamalmo

Ta hand om varandra,

Liu