Iyengar yoga

Om Iyengar Yoga | B.K.S Iyengar | Metod
”Yoga is a light, which once lit, will never dim. The better your practice, the brighter the flame.”

B.K.S. Iyengar

Iyengar yoga är en systematisk och precis form av yoga

Kännetecken för metoden är att vi lägger fokus på korrekt linjering (alignment) av kroppen i alla ställningar. Vi börjar med asanas (ställningar) inklusive savasana   (avslappning) och gradvis införs svårare asanas i takt med att förståelsen ökar. Efter en tid i införs även pranayama (andningskontroll). Undervisningen är metodisk och progressiv och du blir starkare, uthålligare och mer balanserad.

Vid behov korrigeras och justeras elevernas ställningarna individuellt och användningen av rekvisita såsom bälten, blocks och filtar används för att underlätta inlärningen och justera yogaställningar till individuella behov.

Rekvisita introducerades av Iyengar för att alla skulle få tillgång till yoga oavsett fysisk kondition eller ålder. Rekvisita hjälper alla utövare att fördjupa fördelarna med yoga samt att stanna i ställningarna under längre tidsperioder för att öka effekterna av ställningen.

Iyengar yoga är baserad på Patanjalis “Yoga Sutras” som skrevs någon gång mellan 500-300-talet f Kr. Yoga Sutras innehåller 196 kortfattade aforismer om yoga.

Att bli Certifierad Iyengar yogalärare är en lång process och du studerar Iyengar yoga under många år innan du börjar undervisa. Under bedömningsprocessen observeras lärarkandidater noggrant under sin asana praktik, pranayama och även när den undervisar en klass med elever.

Certifierade Iyengar yogalärare undervisar B.K.S. Iyengars metod utan att blanda in olika stilar och metoder. De upprätthåller en regelbunden egen praktik och fortsätter sin utbildning med senior lärare eller reser till Iyengar yogainstitutet i Indien.

Iyengaryogans Certifieringsmärke

Alla Iyengar yogalärare är tränade till en mycket hög nivå. När du ser detta märke betyder det att en Introduktionslärare har minst tre års erfarenhet av Iyengaryoga med en kvalificerad lärare, efter det en tvåårig lärarutbildning samt klarat en rigorös utvärdering. För att få behålla sitt certifieringsmärke ställs det höga krav på Iyengar yogalärare. De måste kontinuerligt fortsätta att studera och fördjupa sig.

Iyengar Yoga märket är en garanti för kvalitet, klarhet och en djup förståelse av yoga.

B.K.S. Iyengar

B.K.S. Iyengar (1918-2014) ägnade sitt liv åt praktiserande och undervisning av yoga. Med mer än 75 års erfarenhet av undervisning i den indiska staden Pune utvecklade han en innovativ och inspirerande metod av yoga som lärs ut under hans namn, Iyengar yoga.

Från 16 års ålder praktiserade han yoga under ledning av Sri Krishnamacharya precis som Pattabhi Jois och TKV Desikachar.

Alla tre har blivit välkända förgrundsgestalter inom yoga med deras egen unika metod. Traditionerna som kommer från Sri Krishnamacharya är alla baserade på Patanjalis Yoga Sutras och integrerar yogans alla delar till en sammanhängande helhet.

B.K.S. Iyengar blev skickad till Pune av sin lärare för att undervisa och sprida kunskap om yoga och där invigdes år 1975 RIMYI, Ramamani Iyengar Memorial Yoga Institute dit lärare och yogautövare åker dit från hela världen för att regelbundet fördjupa sig inom Iyengar yoga.

Kanske är han mest känd för sin bok “Light on Yoga” som finns på nästan alla yogis bokhyllor oavsett om de praktiserar Iyengar Yoga eller någon annan form av yoga. Boken är en modern klassiker och finns översatt till 18 språk och har sålt mer än 3 miljoner exemplar. Andra böcker han skrivit är bl.a Light on Pranayama, Light on Yoga Sutras och Tree of Yoga.

Metod

Precision

Precision är nödvändigt för att yogaställningarna ska kunna upprätthållas utan konstant fysisk ansträngning. Bristande precision innebär större risk för skador och obalanser i kroppen och psyket. Genom precision och noggrannhet skapas en fysisk stabilitet  och du kommer uppleva hur nära sammankopplat den fysiska och mentala stabiliteten är.

Sekvensering

B.K.S. Iyengar utvecklade, genom sina mer än 70 år av yoga, en serie enkla men effektiva principer för hur olika typer av ställningar bäst införs och kombineras i sekvenser. Positionerna kombineras i ett antal sekvenser av ökande svårighetsgrad baserat på deras anatomiska, fysiologiska och psykologiska effekter på kropp och sinne.

Props / Redskap

Fördelarna med att använd enkla redskap såsom blocks, filtar, bälten mm. är många bl.a förstärks din förmåga att upptäcka viktiga aspekter av yogapositionerna. Du fördjupar din yoga med hjälp av redskapen, får en ny upplevelse eller de får dig att göra positionerna på ett mer hälsosamt och korrekt sätt för just din kropp. På så sätt kan alla få ut det mesta av alla positioner oavsett kondition.

Stabilitet / Timing

B.K.S. Iyengar beskriver sin metod som ”Meditation in action”, men för att  yogaställningarna ska fortsätta vara fysiskt och mentalt effektiva måste de successivt  hållas under längre tid. Detta ökar den gynnsamma effekten på kroppens organ samt nervsystemet, och din yoga ger bättre resultat både fysiskt och mentalt eftersom vi bygger upp anatomiskt säkra och stabila yogapositioner.