29/9 Stående positioner
8/12 Framåtböjningar & vridningar

Söndagar kl 16.00-18.00
Pris: 250 kr / 200 kr med klipp/ kurs eller terminskort
 

BOKA