Under kursen arbetar vi med grunderna i yoga. Du får en första förståelse för de grundläggande ställningarna och teknikerna och bygger stegvis vidare på det du lär dig varje vecka. Nästa nybörjarkurs börjar i mars.