Villkor & Regler

Säkerhetsinformation

Betalning sker via Stripe. Kortnumret skickas genom en krypterad anslutning direkt till banken. Stripe följer de mest strikta säkerhetskraven i branschen. Läs mer om Stripes säkerhet.

Abhyasa Yoga har inte tillgång konfidentiell information som berör kundens kort eller bankkonto.

Personuppgiftslagen
De personuppgifter du lämnar i samband med att du skapar ett konto behandlas I enlighet med PUL, Personuppgiftslagen, och kommer inte att föras vidare till en annan part.

Betalning sker via hemsidan eller i studion
I studion kan du betala med  både kort och kontanter.

Allmänna bokningsregler

Bokning av klasser
Bokning görs via Abhyasa Yogas hemsida. Då din bokning är gjord via hemsidan får du en bokningsbekräftelse via e-post.

Avbokning av yogaklass måste göras senast 3 timmar innan klassen startar. Avbokas inte klassen 3 h innan blir du debiterad 150 kr.

Bokning av kurser
Betalning sker direkt i samband med anmälan. Bokad plats av kurs är bindande. Då bokning gått igenom vet du att du är garanterad en plats.

Avanmälan kan göras fram till senast 7 dagar innan kursstart. Vid giltig avanmälan betalas kursavgiften minus 200 kr. Ett missat tillfälle kan tas igen på alternativ kursdag eller på öppna klasser motsvarande din nivå. Detta gäller under kursens tidsperiod.

Vi vill understryka att all träning sker på egen risk.

 

Köp av klipp- och terminskort
Om din beställning är gjord via vår webbsida får du en orderbekräftelse via e-post. Kortet hämtas i studion.  Korten är personliga och kan inte delas eller överlåtas på någon annan. Giltighetstiden för respektive kort gäller, med tillägg för stängda dagar/perioder, och kan inte förlängas så vida inte särskilda omständigheter råder. Se nedan.

Frysning av termins- och klippkort vid särskilda omständigheter
I händelse av sjukdom, skada eller graviditet kan vi frysa ditt kort. Vi fryser ditt kort fr.o.m det du meddelar oss och endast vid uppvisande av sjukintyg.

Likaså gäller frysning av klipp- och terminskort vid högskolestudier, arbete eller värnpliktstjänstgöring på annan ort. Ansökan om frysning ska ske 2 veckor i förväg och skall styrkas med intyg. Observera dock att bindningstiden förlängs vid frysning.

 

 

Säkerhet- och ordningsregler

Vi ansvarar inte för personliga tillhörigheter.

Inga väskor eller ytterkläder är tillåtna i yogasalen. Dessa hängs på krokarna i loungen. Skor tas av och sätts i hallen.

Kvarlämnade saker
Abhyasa Yoga ansvarar inte för kvarlämnade kläder, yogamattor eller andra objekt. Föremålen läggs i kvarglömt korgen och sådant som inte hämtats upp inom en månad slängs eller lämnas bort.

Avgifter och betalning
Abhyasa Yoga har rätt att ändra priser för klipp- terminskort, kurser och annat utbud.

 

 

Ångerrätt vid köp på internet

Du som privatperson har enligt Distansavtalslagen rätt att ångra ditt köp av terminskort och klippkort inom 14 dagar efter ditt mottagande.

Om du ångrar ditt köp vänligen kontakta oss.